Diversity management - evolution of concepts - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 52

Diversity management – evolution of concepts

Avtor: Žagar, Mitja

Ključne besede: upravljanje različnosti, upravljanje in razreševanje kriz in konfliktov, mirovne študije, vseživljensko učenje, državljanska vzgoja, študije konflikta

Povzetek: Članek predstavlja delo in razvoj mednarodnega kolokvija za proučevanje etničnosti "Etničnost: konflikt in sodelovanja" ter mednarodne "ustavne mreže", ki je povezala v okviru mednarodnega kolokvija strokovnjake in institucije, ki se ukvarjajo z mednarodnim, ustavnim, pravnim in političnim urejanjem ter upravljanjem etničnih odnosov. Serijo petih mednarodnih znanstvenih konferenc o urejanju in upravljanju etničnih odnosov in konfliktovlahko štejemo med pomembne aktivnosti "ustavne mreže", ki so prispevale k razvoju področja upravljanja različnosti ter preprečevanja, upravljanja in/ali razreševanja kriz in konfliktov ob koncu dvajsetega in na začetku enaindvajsetega stoletja. To področje je v tem času doživelo dinamično preobrazbo, ki je upravljanje konfliktov in razreševanje konfliktov, kot dva različna in po mnenju ključnih avtorjev med seboj nekompatibilna pristopa, preoblikovalo in preobrazilo v upravljanje različnosti, v okviru katerega preprečevanje, upravljanje in razreševanje kriz in konfliktov, ki na inovativen način združuje oba prej omenjena pristopa v skupno strategijo, predstavlja pomembno vsebino in ključne aktivnosti. Prispevek se posebej ukvarja z vzgojo, izobraževanjem in usposabljanjem, ki se morajo razviti kot vseživljenjski proces, v katerega so prek različnih formalnih in neformalnih oblik in dejavnosti vključeni vsi posamezniki v posamezni notranje raznoliki in asimetrični skupnosti. Prav uspešni vzgoja, izobraževanje in usposabljanje so ključni pogoji, ki naj posameznika in družbo usposobijo za uspešno življenje in delo v pluralnem okolju, predvsem pa prispevajo k miroljubnemu indemokratičnemu preprečevanju, upravljanju in razreševanju kriz in konfliktov.