Dimensions of Remote Learning during the Covid-19 Pandemic in Minority Language Schools (The Case of Austrian Carinthia) - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 85

Dimensions of Remote Learning during the Covid-19 Pandemic in Minority Language Schools (The Case of Austrian Carinthia)

DOI: 10.36144/RiG85.dec20.223-252

Avtor: Sabina Zorčič

Ključne besede: covid-19, pouk na daljavo, manjšinski jezik, jezikovno prilagajanje, jezikovni vnos

Povzetek: V članku na podlagi opravljene ankete med profesorji na treh šolah na avstrijskem Koroškem, na katerih je učni jezik (tudi) slovenščina, preverimo, kakšen učinek je imel pouk na daljavo od marca do junija, tj. v času prvega vala pandemije covida-19, na morebitno poslabšanje jezikovne zmožnosti pri dijakih. Obenem rezultati prinašajo nove podatke in vpogled v jezikovno prilagajanje učiteljev. Rezultati potrdijo prevladovanje bralno-pisne komunikacije z minimalno uporabo avdio-video tehnologije. Manjši vnos govorne komunikacije je pustil posledice predvsem pri dijakih z (močno) neuravnoteženo jezikovno kompetenco v obeh obravnavanih učnih jezikih. Izobrazba je pomemben dejavnik za zmanjševanje neenakosti v družbi, zato bi morali biti, dokler bo šolanje na daljavo neenakost povečevalo, do te oblike izobraževanja bolj zadržani.