Demografska in socialna podoba Romov v Sloveniji - Prispevek na posvetovanju "Romi na Slovenskem", marca 1991 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 25

Demografska in socialna podoba Romov v Sloveniji – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991

Avtor: Zadravec, Jože