Demogeografsko proučevanje narodnih in etničnih manjšin - primer italijanske narodne manjšine v Sloveniji - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 55

Demogeografsko proučevanje narodnih in etničnih manjšin – primer italijanske narodne manjšine v Sloveniji

Avtor: Oblak Flander, Apolonija

Ključne besede: Slovenija, italijanska manjšina, demogeografija, demogeografske analize, Slovenska Istra

Povzetek: Demogeografsko proučevanje narodnih in etničnih manjšin, skupin in skupnosti je pogosto oteženo zaradi nedostopnosti kakovostnih podatkovnih virov, ki bi omogočali nepretrgano sledenje njihovemu demografskemu razvoju in spremembam. Le malo podatkovnih virov v Sloveniji omogoča analizo demografske dinamike t. i. skritih prebivalstvenih skupin. Podatkovni viri navadno omogočajo le analizo stanja - števila in struktur v določenem trenutku v preteklosti. Nove možnosti na področju demogeografskega proučevanja ne le narodnih in etničnih manjšin, pač pa tudi drugih posebnih prebivalstvenih manjšin in skupin ter skupnosti se kažejo v uporabi sekundarne analize, in sicer v povezavi obstoječih podatkovnih virov. Demogeografska analiza na primeru italijanske narodne manjšine v Sloveniji (prebivalstva italijanske narodnosti, prebivalstva z italijanskim maternim jezikom in prebivalstva z italijanskim pogovornim jezikom v družini/gospodinjstvu) je ob povezavi podatkov popisa prebivalstva 1991 in 2002 z bazami vitalnih statistik za obdobje 1991-2005 in ob upoštevanju vseh posebnosti, ki jih proučevanje majhnih in specifičnih prebivalstvenih skupin zahteva od raziskovalca, potrdila, da se italijanska narodna manjšina bolj kot s pomanjkanjem ustreznega manjšinskega varstva sooča z notranjo demografsko grožnjo.