Delovanje Slovencev v Osijeku med drugo svetovno vojno - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 77

Delovanje Slovencev v Osijeku med drugo svetovno vojno

Avtor: Riman, Barbara

Ključne besede: Osijek, Slovenci na Hrvaškem, izgnanci, druga svetovna vojna

Povzetek: V času druge svetovne vojne je bilo v Neodvisno državo Hrvaško izgnanih približno 10.000 Slovencev. Izgnani so bili predvsem v kraje, oddaljene od današnje slovenskohrvaške meje. Izseljenci so se v krajih, ki so jih naselili, povezovali s tam že živečimi Slovenci. V prispevku bo prikazano, na kakšen način so se priseljeni Slovenci povezovali s Slovenci, ki so živeli v Osijeku v času med obema svetovnima vojnama, kakšen pomen je imelo kulturno-umetniško društvo, ustanovljeno leta 1938, in kako je postalo shajališče izgnancev. Poudarjena bo tudi vloga Ferda Delaka, umetnika, ki je bil s svojim delovanjem aktivno vključen v narodnoosvobodilno delovanje - organiziral je združeno delovanje Slovencev v Osijeku in Slavoniji ter bil iniciator ustanovitve mestnih odborov Osvobodilne fronte na območju Osijeka.