Delovanje Ivana Molka po odhodu iz uredništva "Prosvete" in nastanek odbora Demokratične akcije ter "Svobodne besede" - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 53, 54

Delovanje Ivana Molka po odhodu iz uredništva “Prosvete” in nastanek odbora Demokratične akcije ter “Svobodne besede”

Avtor: Božič Horvat, Andreja

Povzetek: Prispevek predstavlja javno delovanje ameriško-slovenskega politika in časnikarja Ivana Molka v obdobju od leta 1944 do 1950. Molek se je s svojim političnim stališčem o jugoslovanskem partizanskem gibanju leta 1943 začel razhajati z vodstvom Slovenske narodne podporne jednote in prišel v opozicijo nasproti glavnemu odboru SNPJ. Zaradi tega je februarja 1944 podal odpoved z mesta glavnega urednika jednotinega glasila ĆProsveteĆ. Po odhodu iz uredništva je začasno prenehal javno delovati, v ĆProsvetoĆ pa je dopisoval leše občasno. Ob tem je na urad SNPJ in na delegate 13. konvencije SNPJ naslovil pritožbo zoper sklep glavnega odbora SNPJ iz leta 1944. Avgusta 1948 je z Johnom Langerholcem in s Charlesom Pogorelcem pripravil in razposlal Izjavo in program, s katerim se je trojica, ki se je poimenovala Odbor demokratične akcije, predstavila kot skupina demokratičnih socialistov in nosilcev novega socialdemokratskega gibanja med ameriškimi Slovenci. Odbor je leta 1949 začel izdajati lastno glasilo, mesečnik ĆSvobodna besedaĆ. Kljub kratkemu delovanju odbora je Molek menil, da je ta dosegel zastavljeni cilj, in sicer, da je SNPJ prenehala podpirati Slovenski ameriški narodni svet. Po letu 1950, ko je odbor prenehal delovati, je tudi Molek končal svoje javno delovanje.