Cross-Border Higher Education for Primary School Teachers: The Case at the Italo-Slovene Border - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 83

Cross-Border Higher Education for Primary School Teachers: The Case at the Italo-Slovene Border

DOI: 10.36144/RiG83.dec19.21-34

Avtor: Maja Mezgec

Ključne besede: čezmejni študenti, čezmejni visokošolski študij, mednarodni študenti, slovenske šole v Italiji

Povzetek: Namen prispevka je prikazati model čezmejnih študentov, ki se je razvil v mejnih regijah, s posebnim poudarkom na obmejnem prostoru med Italijo in Slovenijo, kjer je bila izvedena študija med čezmejnimi študenti razrednega pouka v Sloveniji. V uvodnem poglavju so prikazane konceptualne razlike med čezmejnimi in mednarodnimi študenti, v nadaljevanju pa realnost obmejnega prostora, dejavniki vplivanja na čezmejno mobilnost študentov in rezultati projekta EDUKA2.