Constructing "new" minorities: an evaluation of approaches to minority protection in post-socialist Slovenia from the perspective of liberal multiculturalism - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 67

Constructing “new” minorities: an evaluation of approaches to minority protection in post-socialist Slovenia from the perspective of liberal multiculturalism

Avtor: Sardelić, Julija

Ključne besede: manjšine, nove manjšine, liberalni multikulturalizem, avtohtonost, manjšinske pravice

Povzetek: Članek se osredotoča na konstrukcijo novih manjšin v primerjavi s tradicionalno naseljenimi manjšinami v Sloveniji. Namen pričujočega članka jeizvedba evalvacije temeljev manjšinske zaščite v Sloveniji s perspektive liberalnega multikulturalizma, kot ga je formuliral politični filozof Will Kymlicka. Avtorica tega članka namreč razvije misel, da razlikovanje med starimi in novimi manjšinami, katerega glavni kriterij je princip avtohtonosti, ne more biti utemeljen na podlagi ciljnega pristopa k manjšinski zaščiti, kot ga je predlagal Kymlicka. Razlog za to je v dejstvu, daje bila večina pripadnikov nekdanjih jugoslovanskih manjšin v Sloveniji retroaktivno definirana kot priseljenci, čeprav se jih je večina naselila v Sloveniji še pred razpadom Jugoslavije. Avtorica članka prav tako raziskuje možne pristope k manjšinski zaščiti, ki bi bila v skladu s politikami liberalnega multikulturalizma v primerih, v katerih določene manjšine ne ustrezajo tradicionalni definiciji starih in novih manjšin.