Comparing constitutional protection of human rights in Europe : what can we learn from comparative analysis? - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 52

Comparing constitutional protection of human rights in Europe : what can we learn from comparative analysis?

Avtor: Novak, Aleš, pravnik and Pirc, Janez and Kejžar, Barbara and Šetinc Vernik, Manca and Mihelič, Tina, politologinja

Ključne besede: ustave, primerjalno pravo, ustavno pravo, človekove pravice in svoboščine, pravne družine, romanska pravna skupina, germanska pravna skupina, common law pravna skupina, nordijska pravna skupina

Povzetek: Razprava skuša pokazati koristnost primerjalnopravne metode na področju ustavnega prava, zlasti na področju ustavnopravnega varstva človekovih pravic.Ovreči skuša splošno sprejeto predpostavko, da so ustavne določbe o varstvu človekovih pravic v različnih ustavah med seboj skoraj enake in da je pravno poenotenje v tem pogledu domala zaključeno. Analiza evropskih ustav nam pokaže nekoliko drugačno sliko. V določenem obsegu predpostavka drži: pretežna večina ustav obsega ćskupno jedro človekovih pravicć, kot so avtorji poimenovali približno 20 kategorij človekovih pravic, ki jih lahko najdemo v skoraj vseh evropskih ustavah (npr. pravica do svobode, načelo enakosti, svoboda izražanja, svoboda zbiranja in združevanja itd.). Enako pomembni pa sodoločeni sklopi določb o človekovih pravicah, ki so v določenih ustavah prisotni, v drugih pa jih zaman iščemo, in ustvarjajo pomembne razlike med ustavami. Obstoj in določena povezava takšnih sklopov človekovih pravic opredeljujejo nekaj tipičnih modelov ustavnega urejanja človekovih pravic, ki so ga avtorji imenovali ustavni profili. Podrobna analiza ustav razkrije štiri različne ustavne profile, ki so jih avtorji opisali kot nordijsko, romansko, germansko in common law skupino.