Citizenship and integration : general considerations and some possible impacts of the EU citizenship on (re)integration of immigrants - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 56, 57

Citizenship and integration : general considerations and some possible impacts of the EU citizenship on (re)integration of immigrants

Avtor: Žagar, Mitja

Ključne besede: integracija, reintegracija, državljanstvo, politična participacija, imigranti, državljanstvo EU

Povzetek: Državljanstvo in integracija: splošna razmišljanja in možna vloga državljanstva EU pri (re)integraciji imigrantov. Državljanstvo je specifična vez med posameznikom (državljanom), ki ima ta pravni status, in (suvereno) državo, ki tak status državljanom podeljuje. Ker je državljanstvo pravni temelj za nekatere civilne in politične pravice, ostaja pomembna osnovaza demokratično vključenost in sodelovanje posameznikov v javnih in zlasti političnih zadevah. Posledično pridobitev državljanstva države, v katero imigrirajo, ostaja pomemben element polne integracije imigrantov v imigrantske družbe. Zato članek predstavlja koncept državljanstva, njegov zgodovinski razvoj in evolucijo ter njegove možne učinke na polno integracijo imigrantov.Državljanstvo EU nikakor ni nadomestilo za državljanstvo (suverenih) držav in ga z njim ni mogoče enačiti, zato ga moramo obravnavati kot komplementaren koncept, ki je pogojen z državljanstvom držav članic in je od njega odvisen. Vendar pa tudi tako omejeno državljanstvo EU vzpostavlja pravice državljanov EU do svobodnega gibanja in naselitve na območju držav članic (seveda z možnimi omejitvami na podlagi Pogodbe), do aktivne in pasivne volilne pravice na ravni lokalne skupnosti pod enakimi pogoji, kot jih imajo državljani te države članice, do diplomatske zaščite s strani drugih držav članic na ozemlju tretjih držav, če država, katere državljani so v tej tretji državi nima diplomatskega predstavništva, ter do peticije Evropskemu parlamentu in vloge (evropskemu) Ombudsmanu (18.-21. člen Konsolidirane verzije Pogodbe o vzpostavitvi Evropske skupnosti). Tako je lahko državljanstvo EU koristno "orodje" za boljšo integracijo imigrantov, ki so državljani EU, v imigrantsko okolje v drugi državi članici.Avtor ob tem poudarja, da pridobitev državljanstva predstavlja le korak v procesu polne integracije imigrantov v imigrantske družbe in v razvijanju koncepta aktivnegademokratičnega državljanstva. Pri tem je tudi državljanstvo EU lahko koristna stopnja v procesu integracije imigrantov, ki imigrirajo v drugo državo članico EU.