Changes in public administration along the Hungarian-Slovenian border in the 20th century - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 43

Changes in public administration along the Hungarian-Slovenian border in the 20th century

Avtor: Mohos, Mária

Ključne besede: manjšine, Slovenija

Povzetek: Konec 20. stoletja zaznamujejo pospešeni integracijski procesi v Evropi. Med 1920 in 1990 je prevladovala razdvajajoča vloga meja v Srednji Evropi, v zadnjem desetletju pa tudi povezujoča. Nove madžarske meje so presekale prejšnje upravne enote in zavrle tradicionalno sodelovanje. Ob madžarsko-jugoslovanski meji je centralizacija določila spremembe v administrativnem sistemu. Zakoni in razvojni koncepti iz obdobja med 1950 in 1970 so številna naselja potisnili v upravne enote, znotraj katerih je bil razvoj centraliziran. Leta 1990 je bil sprejet odlok o samoupravi, ki je tem naseljem dopustil svobodno povezovanje, kakor tudi ločevanje. V Prekmurju, ki je bilo Jugoslaviji dodeljeno med obema vojnama, je bilo upravno sredisče Murska Sobota. Leta 1928 je nastalo 8 manjših enot, potem pa je bilo leta 1929 Prekmurje priključeno dravski upravni enoti z Mariborom kot sredisčem. Po drugi svetovni vojni sta bili do 1999 središči Murska Sobota in Lendava. V samostojni Sloveniji se je ob koncu stoletja začel proces decentralizacije, kar je sprožilo nastanek novih upravnih enot. Upravne spremembe ob madžarsko slovenski meji v zadnjem desetletju lahko pripomorejo k vključevanju v regionalne in mikroregionalne razvojne programe EU.