Čezmejni stiki prebivalcev Lendave s sosednjo Madžarsko - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 28

Čezmejni stiki prebivalcev Lendave s sosednjo Madžarsko

Avtor: Mejak, Renata

Ključne besede: Pomurje, narodnostno mešana območja, obmejna področja, obmejno sodelovanje, odnosi matica manjšina, odnosi večina manjšina, obmejni promet, ankete