Can Young Members of Slovene Minorities in Neighbouring Countries be Useful for Slovenia’s Diplomacy? - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 89

Can Young Members of Slovene Minorities in Neighbouring Countries be Useful for Slovenia’s Diplomacy?

10.36144/RiG89.dec22.5-27

Avtor: Boštjan Udovič, Miran Komac, Milan Brglez

Ključne besede: mladi, manjšine, Avstrija, Italija, Hrvaška, Madžarska, diplomacija, Slovenija

Povzetek: Članek obravnava vprašanje vključevanja mladih pripadnikov slovenskih manjšin v sosednjih državah v aktivnosti slovenske diplomacije in zunanje politike, pri čemer predpostavlja, da je ključni predpogoj za to razumevanje Slovenije kot matične domovine. Ugotovitvi članka sta dve: prva se nanaša na to, da je definicija matičnosti kot koncepta sui generis problematična, saj se spreminja glede na različne spremenljivke; druga ugotovitev pa se nanaša na konkretno študijo primera – mlade pripadnike slovenskih manjšin v sosednjih državah. Ti namreč Slovenijo (in slovenstvo) razumejo v različnih kontekstih in predstavah. To pa pomeni, da mora Slovenija temeljito prestrukturirati – in po različnih merah ukrojiti – svoje razumevanje lastnih nacionalnih manjšin v sosednjih državah, če želi mlade pripadnike slovenskih manjšin v Avstriji, na Hrvaškem, v Italiji in na Madžarskem vključevati v svojo zunanjo politiko in diplomacijo.