Bridging the Gap Between the Politics of Recognition and the Politics of Language Service Delivery in Ontario and Wales - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 84

Bridging the Gap Between the Politics of Recognition and the Politics of Language Service Delivery in Ontario and Wales

DOI: 10.36144/RiG84.jun20.5-29

Avtor: Linda Cardinal, Colin H. Williams

Ključne besede: politika prepoznavanja, jezikovne manjšine, dostavne službe, Ontario, Wales

Povzetek: Namen članka je predstaviti različne pristope in orodja, ki jih uporabljajo službe, ki opravljajo storitve (tudi) za jezikovne manjšine. V Ontariu in Walesu se tovrstne službe poslužujejo različnih institucionalnih procesov, zato avtorja ugotavljata, da je potrebno raziskati, kako je politika priznavanja vgrajena v institucije, ki služijo uradnim jezikovnim manjšinam.