Branka Verdonik-Rasberger in njeno delovanje v slovenskem domu KPD "Bazovica" - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 56, 57

Branka Verdonik-Rasberger in njeno delovanje v slovenskem domu KPD “Bazovica”

Avtor: Riman, Barbara

Ključne besede: Branka Verdonik Rasberger, Slovenski dom KPD Bazovica, umetniki, Slovenci, Reka, biografije

Povzetek: Članek prinaša pregled nastopov in sodelovanja Branke Verdonik-Rasberger na različnih dogodkih, ki jih je v svojem rednem delovanju organiziral Slovenski dom KPD "Bazovica" na Reki. V iskanju boljših življenjskih in delovnih pogojev so se številni Slovenci pred drugo svetovno vojno in po njej preselili na Reko, med njimi leta 1952 tudi Branka Verdonik z družino. V novem okolju seje prilagodila obstoječim razmeram. Na reških gledaliških deskah je igrala v številnih dramskih predstavah in navduševala reško publiko. Med letoma 1955 in 1973 je bila aktivna tudi v Slovenskem domu KPD "Bazovica". V njem ni veliko, je pa stalno sodelovala. S svojim delom v društvu je Slovencem predstavila del umetniških stvaritev in skupaj z drugimi aktivnimi slovenskimi umetniki dvigala celotno umetniško raven Slovenskega doma KPD "Bazovica". Enakopravno je nastopala z drugimi aktivnimi - večinoma amaterskimi - člani društva. Njeno delovanje v Slovenskem domu KPD "Bazovica" je izhajalo iz želje, da bi s poslušanjem slovenskih pesmi in slovenske besede ostala povezana s Slovenijo in slovensko kulturo, Slovenski dom KPD "Bazovica" pa je bil ponosen na uspešne in cenjene umetnike med svojimi aktivnimi člani.