Border as Method: Impact of the Covid-19 Pandemic on the Border Area between Italy and Slovenia and on the Slovene Minority in Italy - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 85

Border as Method: Impact of the Covid-19 Pandemic on the Border Area between Italy and Slovenia and on the Slovene Minority in Italy

DOI: 10.36144/RiG85.dec20.57-81

Avtor: Marija Jurić Pahor

Ključne besede: covid-19, mejno območje, Italija, Slovenija, nezakonite migracije, Slovenci v Italiji

Povzetek: V prvem valu pandemije covida-19 se je pokazalo, da se “meja kot metoda” (Mezzarda & Neilson) paradigmatično vzpostavlja in razrašča v obmejnih območjih nacionalnih držav. Članek na podlagi prevladujočega političnega, medijskega in javnega diskurza in s pogledom na mejno območje med Italijo in Slovenijo ponazarja, da se meje ne nahajajo le na obrobju ozemlja, temveč se razprostirajo znotraj in zunaj njega. So del širših družbenih procesov ponotranjenosti meja pri upravljanju gibanja prebivalstva. Težnja po zaostritvi nadzora schengenske in italijansko-slovenske meje je dobila nov zagon prav v času pandemije. Meja se je izpričevala v grozi pred okužbo, ki implicira adiaforizacijo in izključitev, a tudi kot locus, ki je – zlasti med predstavniki slovenske manjšine in ljudmi ob meji – v tek pognal ozaveščanje o nujnosti empatičnega, čez-mejnega in evropskega povezovanja v smislu preseganja nacionalnih meja.