Biografije in bibliografije sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani za obdobje 1958—1978. - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 11, 12

Biografije in bibliografije sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani za obdobje 1958—1978.

Avtor:

Povzetek: Življenjepisi In bibliografije sodelavcev inštituta za prvo desetletje njegovega obstoja kot samostojne znanstvene ustanove so Izšle v ustrezni publikaciji Univerzef v Ljubljani. Za drugo in tretje desetletje inštitutskega razvoja je sedaj zbranih 29 biobibliografij, ki so Jih deloma pripravili avtorji sami, deloma pa sedanji inštitutski dokumentalisti. Bibliografije so urejene pri posameznih avtorjih kronološko in obsegajo tudi pomembnejše neobjavljene elaborate. Pri avtorjih so naslovi v celoti navedeni le za čas njihove zaposlitve na inštitutu, pri drugih obdobjih pa gre za izbor pomembnejših tekstov o narodnostni problematiki.