Beyond sovereignty. Accommodating nations in the European commonwealth - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 52

Beyond sovereignty. Accommodating nations in the European commonwealth

Avtor: Keating, Michael

Ključne besede: nacionalizem, nacionalno vprašanje, suverenost, Evropa, samoodločba narodov

Povzetek: Preoblikovanja (znotraj) države slabijo njeno nekdanjo moč upravljanja družbe in oblikovanja identitete, a to še zdaleč ne napoveduje konca nacionalizma, ampak je pospešilo narodnostne zahteve novih in ponovno rojenih manjšin. Vendar pa je hkrati ustvarilo nova sredstva za njihovo zadovoljitev. Te možnosti so najbolj očitne v Evropi, kjer je trans-nacionalna ureditev najbolj razvita. Nastajajoča evropska ureditev slabi in deli suverenost, zmanjšuje zahteve po suverenosti ene države in vzpodbuja nastajanje mnogovrstnih normativnih ureditev; prinaša okvir za pravice in jih ločuje od državljanstva neke države; in dovoljuje narodom brez države, da z določeno mero avtonomije delujejo v nad-nacionalnih ustanovah, s čimer zadovoljuje njihove simbolične in dejanske zahteve brez potrebe po vzpostavitvi polne državne suverenosti.