Avstrijsko-slovenski odnosi v času osamosvajanja Slovenije in takratna vloga Koroških Slovencev - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 56, 57

Avstrijsko-slovenski odnosi v času osamosvajanja Slovenije in takratna vloga Koroških Slovencev

Avtor: Klemenčič, Matjaž

Ključne besede: razpad Jugoslavije, Avstrija, koroški Slovenci, slovensko avstrijski odnosi, Slovenija

Povzetek: Prispevek obravnava avstrijsko-slovenske odnose v obdobju od pomladi 1990 do januarja 1992. Nastal je na podlagi izvirnih, še povsem neobdelanih arhivskih virov in druge, do zdaj še neobdelane dokumentacije. Gre zlasti za zasebni arhiv Karla Smolleja, takratnega vodje Predstavništva Republike Slovenije v Avstriji - Biroja Republike Slovenije na Dunaju, in zapisnike avstrijskega državnega zbora iz obravnavanega obdobja. Karel Smolle je še kot poslanec avstrijskega državnega zbora v obdobju 1986-1990 posredoval pri navezavi stikov med slovenskimi in avstrijskimi oblastmi. Omenjenemu delu se je posvečal zlasti po tem, ko je oblast v Republiki Sloveniji prevzela vlada Lojzeta Peterleta, še zlasti pa po imenovanju za vodjo zgoraj omenjenega predstavništva s strani Vlade RS. Pri tem so stiki na ministrski ravni utrjevali položaj Slovenije ne le v Avstriji, ampak tudi širše. Podrobno je obravnavana vloga Biroja v času vojne za Slovenijo in boja za njeno mednarodno priznanje vse do avstrijskega priznanja RS kot neodvisne države. V drugem delu prispevka je obravnavana vloga organizacij in posameznih koroških Slovencev v obravnavanem obdobju.