Avstrijske politične stranke in koroški Slovenci - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 42

Avstrijske politične stranke in koroški Slovenci

Avtor: Jesih, Boris

Ključne besede: Avstrija, politične stranke, koroški Slovenci