Autonomy as Mode of Inclusion and Participation of Distinct Communities and Persons Belonging to them - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 81

Autonomy as Mode of Inclusion and Participation of Distinct Communities and Persons Belonging to them

Avtor: Mitja Žagar

Ključne besede: avtonomija, družbeno relevantne raznolikosti, urejanje in upravljanje različnosti, nacionalna država, varstvo manjšin

Povzetek: Članek – kot uvod ostalim člankom o avtonomijah – ugotavlja, da (manjšinske) avtonomije predstavljajo orodja upravljanja različnosti, ki prispevajo k miru in stabilnosti sodobnih pluralnih in raznolikih družb ter k boljšemu vključevanju, integraciji in participaciji etničnih, narodnih, jezikovnih in drugih manjšin in njihovih pripadnikov. Primer Katalonije v Španiji služi kot izhodišče razprave o družbeno relevantnih pluralnostih, različnosti in delitvah v sodobnih družbah; članek obravnava pristope, koncepte in strategije urejanja in upravljanja različnosti in avtonomij ter njihove etnične, kulturne in jezikovne dimenzije. Članki tematskega segmenta o predstavljajo avtonomije kot pristope, koncepte, oblike, modele politike in prakse za oblikovanje in implementacijo celovitih in trajnostnih strategij za urejanje in upravljanje družbeno relevantnih različnosti.