Are the Gottschee Germans in Diaspora a Part of Slovene Emigration? - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 87

Are the Gottschee Germans in Diaspora a Part of Slovene Emigration?

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.127-149

Avtor: Anja Moric

Ključne besede: slovensko izseljenstvo, slovenski Nemci, kočevski Nemci, Kočevarji, diaspora, manjšine, nacionalizem, identiteta

Povzetek: Slovenski nacionalizem se je razvil po modelu t. i. vzhodnih nacionalizmov, za katere je značilno, da kot temeljni povezovalni agens naroda/nacije razumejo kulturo in etničnost. Prevladuje mnenje, da sta slovenska nacija in slovensko izseljenstvo utemeljena na slovenskem etničnem poreklu in slovenskem jeziku, zaradi česar so pripadniki drugih etničnih skupin (Nemci, Madžari, Judi itd.) kljub njihovi dolgotrajni prisotnosti na ozemlju Republike Slovenije iz koncepta slovenstva oz. slovenskega izseljenstva izključeni. Postavlja se vprašanje, kam izseljeni pripadniki omenjenih etničnih skupin sodijo. Če niso del slovenskega izseljenstva, del čigavega izseljenstva so? V prispevku opisano problematiko analiziram na primeru iz Slovenije izseljenih kočevskih Nemcev, in sicer na podlagi državljanskega (voluntarističnega, teritorialnega) razumevanja nacije in terenske raziskave, izvedene med izseljenimi kočevskimi Nemci v ZDA, Kanadi, Avstriji in Nemčiji.