Ali v letu 1984 v Franciji obstajajo manjšine? - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Ali v letu 1984 v Franciji obstajajo manjšine?

Avtor: Plasseraud, Yves

Povzetek: Čeprav se tega dejstva vedno popolnoma ne zavedamo, je Francija ena od tistih evropskih držav, v katerih prebiva največ narodnostnih skupin. Dasiravno francoska tradicija teži k zanikanju narodnostne identitete, pa se dandanes manjSine v Franciji v veliki meri ohranjajo.Tako lahko 55 milijonov državljanov Francije razdelimo na razne skupine. Med temi je sedem tradicionalno ne-francosko govorečih ozemeljskih manjšin (Alza-čani, Lorenci, Bretoncl, KataloncI, Baski, Korzičani, Oksltancl in Flamci), tri dlaspore (židje. Cigani in Armenci) in nekaj skupin tujega izvora, ki so se ustalile v Franciji v precejšnjem številu (Arabci, Portugalci, Spanci in Poljaki). Avtor meni, da bi morale te skupine ne glede na svoj izvor dobiti vse kulturne in jezikovne pravice v okviru republike Francije.