Ali gre resnično za oživljanje madžarskega nacionalizma? - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Ali gre resnično za oživljanje madžarskega nacionalizma?

Avtor: Čačinovič, Rudi

Povzetek: V zadnjem času je v sosednjih državah Madžarske vse več razprav o madžarskem nacionalizmu. Avtor odgovarja na vprašanje aH gre resnično za oživljanje madžarskega nacionalizma. Ugotavlja, da so plodni rezultati madžarske reforme rezultat dela širokih madžarskih množic. Uspehi so odmevali med madžarsko inteligenco, vrnili so delovnim ljudem samozavest, tak razvoj pa Je spodbudil tudi razmišljanja o položaju In bodočnosti madžarstva. Književniki in znanstveniki so v različnih delih obravnavali tudi položaj madžarskih narodnostnih skupnosti v sosednjih državah. Manjšine in večine v sosednjih državah Madžarske In v LR Madžarski imajo nedvomno veliko in skupno odgovornost za bodočnost