Albansko vprašanje v luči političnoteritorialne rekonstrukcije Balkana - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 55

Albansko vprašanje v luči političnoteritorialne rekonstrukcije Balkana

Avtor: Zupančič, Jernej

Ključne besede: Balkan, etnična vprašanja, Jugovzhodna Evropa, Kosovo, Albanci, politična geografija, political geography, population geography, ethnic structure, Southeastern Europe

Povzetek: Prispevek obravnava razvoj etničnih in teritorialnih sprememb na Balkanskem polotoku, s posebnim ozirom na ozemlju, ki ga naseljujejo Albanci. Albansko vprašanje je že dobro stoletje ena od stalnih nevralgičnih točk tega prostora,za katerega tekmujejo poleg domačih (balkanskih) narodov tudi tuje sile. Avtor poleg najpogosteje navajanih etničnih in političnih procesov poudarja tudi pomen in vlogo ozemlja ter socialnoekonomskih dejavnikov.