Aktualna vprašanja pri usklajevanju skupnih interesov v zboru republik in pokrajin skupščine SFRJ po načelih dogovarjanja z vidika delovanja delegatskega sistema - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 16

Aktualna vprašanja pri usklajevanju skupnih interesov v zboru republik in pokrajin skupščine SFRJ po načelih dogovarjanja z vidika delovanja delegatskega sistema

Avtor: Potrč, Miran

Povzetek: Avtor obravnava dogovarjanje republik In pokrajin v zboru republik In pokrajin skupščine SFRJ kot bistveno vprašanje pri razvoju delegatskih odnosov, od katerega Je odvisno tudi Izpolnjevanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Opozarja na to, da prihaja do nerazumevanja in pomislekov glede vsebine načela dogovarjanja, čeprav ležijo dejanski razlogi za premalo uspešno dogovarjanje v neustrezni družbeni praksi. Avtor zato daje svoje poglede In stališča o možnostih In ukrepih za bolj učinkovito dogovarjanje o skupnih In posameznih Interesih republik in pokrajin na zvezni ravni.