Aktualna politična situacija med pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 84

Aktualna politična situacija med pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem

DOI: 10.36144/RiG84.jun20.73-95

Avtor: Barbara Riman, Sofija Zver

Ključne besede: Slovenci na Hrvaškem, politična participacija Slovencev na Hrvaškem, manjšinska politika, manjšinsko predstavništvo

Povzetek: V prispevku je analiziran položaj pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem, pri čemer je predvsem izpostavljen njihov položaj v javnem političnem življenju. Vključenost v javno politično življenje pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem je izjemno pomembna za sam položaj manjšine. Slovenci na Hrvaškem so znani kot zelo apolitični, nasploh se neradi izpostavljajo kot pripadniki slovenske manjšine. Njihova neaktivnost v politiki vpliva na slabši položaj pripadnikov slovenske manjšine, to pa se kaže predvsem pri pridobivanju določenih pravic.