A Dry Branch on the Nation’s Body: The Nation’s Biological Reproduction between Gender and Sexuality - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 87

A Dry Branch on the Nation’s Body: The Nation’s Biological Reproduction between Gender and Sexuality

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.69-85

Avtor: Ksenija Šabec, Metka Mencin, Nina Perger

Ključne besede: nacionalna država, spol, seksualnost, abortus, oploditev z biomedicinsko pomočjo, enakost intimnopartnerskih razmerij

Povzetek: Prispevek izhaja iz teze, da se diskriminacijske norme na področju spola in seksualnosti v Sloveniji utemeljujejo z idejama o biološki reprodukciji naroda in o tem, da je zviševanje rodnosti bistveno za preživetje naroda. Avtorice to tezo utemeljujejo s Foucaultevo biopolitično vladnostjo, Balibarjevima konceptoma nacionalizma in fiktivne etničnosti in z analizo vloge žensk v konstrukciji etničnih in nacionalnih kolektivitet Yuval-Davis. Raziskovalno vprašanje je, kako predpostavka o biološkem izvoru naroda vpliva na razumevanje države in državljanstva. V prispevku analiziramo politične razprave v Sloveniji v obdobju 30 let s poudarkom na razpravah, ki razkrivajo povezavo med seksualnimi in spolnimi normami ter razumevanjem nacije kot pretežno etnične kategorije: pravica do abortusa, oploditev z biomedicinsko pomočjo in enakost intimnopartnerskih razmerij.