A contribution to an "ethnic glossary" - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 28

A contribution to an “ethnic glossary”

Avtor: Žagar, Mitja

Ključne besede: etnična vprašanja, etničnost, slovarji, etnične skupine, narodi, nacionalno vprašanje, nacionalna država, nacionalizem, definicije

Povzetek: Gre za prvi članek iz serije člankov, ki opredeljujejo posamezne pojme, pojave in koncepte s področja etničnih študij. Celotna serija člankov predstavlja zasnovo priročnega "Etničnega slovarja".