Pravna obvestila za avtorje, katerih dela bodo objavljena v tej publikaciji:

  1. Avtor izrecno dovoljuje, da se njegovo delo objavi v tiskani in spletni izdaji publikacije Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies, ki jo izdaja Inštitut za narodnostna vprašanja, Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana, Slovenia (založnik).
  2. Založnik sme brez soglasja avtorja prosto odločati o oblikovnih vprašanjih v zvezi z objavo in načinu distribucije dela. Ob objavi dela bo avtor primerno naveden.
  3. Avtor jamči, da je imetnik vseh avtorskih pravic na delu, ki ga posreduje založniku, in da to delo ne posega v avtorske pravice ali morebitne druge pravice tretjih oseb. V nasprotnem primeru se avtor zaveže povrniti vso posredno in neposredno škodo, ki bi jo založnik zaradi tega utrpel.
  4. Avtor podeljuje založniku pravico prve objave dela in se izrecno strinja, da sme založnik delo objaviti pod licenco Creative Commons Attribution 4.0 International License, ki dovoljuje tretjim uporabo dela v komercialne in nekomercialne namene, ali licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, ki dovoljuje tretjim osebam uporabo in predelavo dela, pri čemer mora uporabnik delo v predelani obliki nuditi pod pogoji enake licence, oboje ob navedbi avtorstva in navedbi prve objave v publikaciji založnika. Creative Commons License
  5. Avtorji smejo neizključno dovoliti izdajo svojega dela tudi tretjim osebam ali delo izdati sami (npr. v publikacijah znanstvenih repozitorijev ali v samozaložbi), vendar morajo pri tem navesti, da je bilo delo prvič objavljeno v tej publikaciji.
  6. Avtorji smejo delo objaviti tudi na spletu (npr. na spletnih straneh znanstvenih repozitorijev ali na svoji spletni strani), saj lahko to doprinese k produktivni izmenjavi mnenj ter večji razširjenosti in pogostejšemu citiranju dela, vendar šele po objavi v publikaciji založnika.