Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Uredba avstrijske zvezne vlade o sosvetih narodnostnih skupin


Uredba avstrijske zvezne vlade o določitvi področij, v katerih je treba namestiti topografske oznake v nemškem in slovenskem jeziku


Uredba avstrijske zvezne vlade o določitvi sodišč, upravnih organov in drugih uradov, pred katerimi je slovenski jezik dovoljen kot uradni jezik dodatno k nemškemu jeziku


The Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno KreiskyThe Letter of the Both Central Organisations of the Carinthian Slovenes to the Austrian Federal Chancellor Bruno Kreisky


Mikeš, Melanija

Jezici i Evropska saradnja


Seli, Ištvan

O Institutu za hungarologiju u Novom Sadu


Dr. Lavo Čermelj — devetdesetietnik


Dr. Ivo Juvančič — osemdesetietnik


Stergar, Janez

Tatjani Poberaj-Mikiavčič v slovo


Druškovič, Drago

O nekaterih novih zanimivih knjigah


Zorn, Tone

Bibliografija člankov o koroškem vprašanju v periodičnem tisku v letih 1951—1954


Zakonski načrt Slovenske skupnosti o globalni zaščiti slovenske narodne manjšine v Italiji


Pismo predstavnikov slovenske narodne skupnost? v Italiji ministrskemu predsedniku Giuliu Andreottiju


Odlok predsednika ministrskega sveta z dne 24. decembra 1977


Listina o pravicah Slovencev v Videmski pokrajini


Zakonski osnutek Komunistične partije Italije »Norme za zaščito italijanskih državljanov slovenskega jezika«


Disegno di legge »Norme di tutela per i cittadini italiani di lingua slovena«


Spomenica predstavnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji predsedniku republike Sandru Pertiniju


Dokument o pravicah slovenske narodnostne skupnosti v Italiji


Avstrijski zvezni zakon o uvedbi dvojezičnih topografskih oznak in napisov v koroških krajih s slovenskim ali mešanim prebivalstvom


Vladni predlog avstrijskega zveznega zakona o spremembi zakona o ljudskih štetjih


Gehaltsuberleitungsgesetz geàndert wird (Avstrijski zvezni zakon o spremembi zakona o prevedbi plač) Zvezni zakon o pravnem položaju narodnostnih skupin v Avstriji Bundesgesetz vom 7. Juli 1976, mit dem das


Avstrijski zvezni zakon o spremembi zakona o ljudskih štetjih


Jeri, Janko

Edvard Kardelj — teoretik in državnik


Kardelj, Edvard

Ob tezah o narodnem vprašanju


Türk, Danilo

Študija OZN o pravicah pripadnikov manjšin


Mikeš, Melanija, Nećak-Luk, Albina, Junger, Ferenc

The Use of the First and the Second Language Among the Schoolyouth


Hajós, Ferenc

Povzetek: Pravni položaj narodnosti v SR Sloveniji


Opassi, Ennio

Povzetek: Dejavnost In izkušnje samoupravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo pripadnikov italijanske narodnosti Kopra, Izole in Pirana


Šoš, Štefan

Stiki pripadnikov madžarske narodnosti z matičnim narodom Priloga: Izvleček iz programa kulturno-prosvetnega sodelovanja z LR Madžarsko v letih 1977—1979Stiki pripadnikov madžarske narodnosti z matičnim narodom


Šiškovič, Karel

Konferenca o etničnih in jezikovnih skupnostih v videmski pokrajini (Videm 5. in 6. maja 1978)


Komac, Miran

Hrvaška jezikovna manjšina v italijanski pokrajini Molise Riassunto


Nećak, Dušan

Študijska komisija za probleme slovenske narodnostne skupine na Koroškem


Zorn, Tone

Leto dni avstrijskega zakona o narodnih skupnostih


Miklavc, Janja, Olas, Ludvik

Socialnogeografska analiza slovenskega Porabja na Madžarskem