Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Boštjan Udovič, Miran Komac, Milan Brglez

Can Young Members of Slovene Minorities in Neighbouring Countries be Useful for Slovenia’s Diplomacy?

10.36144/RiG89.dec22.5-27


Mojca Medvešek, Romana Bešter, Janez Pirc

Factors Influencing the Attitudes of the Majority Population of Slovenia towards Immigration

10.36144/RiG89.dec22.29-47


Margareta Gregurović, Marko Mrakovčić

Law Students and Social Distance towards Migrants and Some Other Relevant Groups in Croatia

10.36144/RiG89.dec22.49-72


Lara Sorgo, Sonja Novak Lukanović, Nives Zudič Antonič

Pupils’ and Parents’ Opinions on Schools with Italian as the Language of Instruction

10.36144/RiG89.dec22.73-90


Aleksandro Burra

Uresničevanje posebnih pravic pripadnikov italijanske narodne skupnosti: primer Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper

10.36144/RiG89.dec22.91-109


Katalin Munda Hirnök, Sonja Novak Lukanović

Porabski štipendisti, nosilci razvoja slovenske narodne skupnosti na Madžarskem

10.36144/RiG89.dec22.109-132


Tamás Hajnáczky

Execution of Forced “Gypsy” Assimilation Policy in Hungary during the Socialist Era

10.36144/RiG89.dec22.129-153


Luisa Wirth

The Backpack of a Carinthian Slovene – Transmission of Transgenerational Trauma in Slovenes in Carinthia/Koroška

10.36144/RiG89.dec22.159-177