Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Miran Komac, Boštjan Udovič, Sabina Zorčič

Uvodnik / Editorial


Robert Devetak

Trije vidiki javnega delovanja slovenske skupnosti v Italiji ob osamosvajanju Slovenije

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.7-23


László Göncz

Varstvo avtohtonih narodnih skupnosti v Ustavi Republike Slovenije

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.25-45


Vasilka Sancin, Maša Kovič Dine, Domen Turšič

(Ne)primernost uporabe kriterija avtohtonosti za urejanje položaja Romov v Sloveniji

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.47-68


Ksenija Šabec, Metka Mencin, Nina Perger

A Dry Branch on the Nation’s Body: The Nation’s Biological Reproduction between Gender and Sexuality

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.69-85


Sara Brezigar, Zaira Vidau

Mladi govorci slovenskega jezika v Italiji in njihov odnos do Republike Slovenije

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.87-106


Gorazd Kovačič

Pragmatizem in anacionalno pojmovanje domovine pri mlajših generacijah slovenskih izseljencev

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.107-126


Anja Moric

Are the Gottschee Germans in Diaspora a Part of Slovene Emigration?

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.127-149


Ivana Naceva

Vloga jezika pri ohranjanju etnične identitete med slovenskimi priseljenci v Severni Makedoniji

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.151-171


Barbara Riman, Sonja Novak Lukanović

Trideset let učenja slovenskega jezika na Hrvaškem

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.173-194


Anja Zorman

Bilingual Education as an Instrument of Ethnic Minority Protection: The Case of Italian L2 in the Slovene Littoral

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.195-209


Suzana Todorović

Istrobeneščina med pripadniki italijanske narodne manjšine v slovenski Istri

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.211-231


Jadranka Cergol

Čustveni vidiki pri izbiri jezikovnega koda slovenskih literarnih ustvarjalcev v Italiji

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.233-252


Andrej Leben, Felix Oliver Kohl

Literatura in nacija: Kako slovenska je slovenska literatura?

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.253-277