Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja