Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Druškovič, Drago

Nekaj vprašanj koroških Slovencev (Po 19 letih avstrijske državne pogodbe)


Jeri, Janko, Kušelj, Gorazd

Prvine pravnega položaja slovenske narodne manjšine v Italiji


Zorn, Tone, Pleterski, Janko

Nekateri pravni vidiki položaja slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem


Zorn, Tone

Prispevek k problematiki sprememb v socialnih strukturah koroških Slovencev


Jeri, Janko

Manjšinska konferenca v Trstu