Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Medvešek, Mojca and Bešter, Romana and Brezigar, Sara

Položaj priseljencev in potomcev priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije na trgu dela v Sloveniji


Bešter, Romana

Pravni okvir, relevanten za integracijo imigrantov v Sloveniji


Grafenauer, Danijel

Pogovori in pogajanja avstrijskih ter nemških nacionalsocialistov s koroškimi Slovenci in dr. Julijem Felaherjem v letih 1933/1934


Klopčič, Vera

Načelo enakosti in pozitivna diskriminacija v pravnem urejanju položaja manjšin


Kovács, Attila and Nećak, Dušan and Režek, Mateja and Brezigar, Sara

Madžarska begunska problematika leta 1956 – primer Jugoslavije in Slovenije


Lamberger Khatib, Maja

Social networks among Arabs in Slovenia


Pleško, Aleksandra

Razvoj manjšinske zaščite v OZN skozi delo podkomisije ZN za promocijo in zaščito človekovih pravic po letu 1979


Priestly, Tom and Comanaru, Ruxandra

“Identity” among the minority Slovenes of Carinthia, Austria


Kupa, László

István Bibó on self-governance