Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Predlog novega statuta avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine : za moderno večkulturno in večjezično deželo, spoštljivo do preteklosti, uzrto v prihodnost


Jurić-Pahor, Marija

O nuji pripovedovati o Auschwitzu. Narativnost spominjanja in geno-tekst simbolizacije


Čačić-Kumpes, Jadranka and Kumpes, Josip

Interkulturni pristup etničkoj različitosti i etničke manjine : uvodno razmatranje na primjeru Hrvatske, Norveške i Slovenije


Gregurović, Snježana

Razvoj migracijskih politika u srednjoistočnoeuropskim zemljama članicama Europske unije


Klemenčič, Matjaž

Avstrijsko-slovenski odnosi v času osamosvajanja Slovenije in takratna vloga Koroških Slovencev


Kristen, Samo

Otroštvo v senci svetilnika; savudrijski polotok v avtobiografskih pričevanjih Diega de Castra


Kržišnik-Bukić, Vera

Narodnomanjšinsko vprašanje v Sloveniji po razpadu Jugoslavije : o družbeni upravičenosti vprašanja statusa narodnih manjšin Albancem, Bošnjakom, Črnogorcem, Hrvatom, Makedoncem in Srbom v republiki Sloveniji s predlogi za urejanje njihovega narodnomanjšinskega položaja


Kurinčič Mikuž, Sonja

Izbrana bibliografija sodelavcev inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2007


Lazanin, Sanja

Etničke i konfesionalne skupine u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu u 18. i početkom 19. stoljeća


Riman, Barbara

Branka Verdonik-Rasberger in njeno delovanje v slovenskem domu KPD “Bazovica”


Roter, Petra

Spreminjajoči se pomen vsebine kriterijev opredeljevanja (narodnih) manjšin


Žagar, Mitja

Citizenship and integration : general considerations and some possible impacts of the EU citizenship on (re)integration of immigrants