Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Čede, Peter and Fleck, Dieter

Die steirischen Slowenen im Spiegel der amtlichen Volkszählungen


Hudelja, Mihaela

Zbornik predavanj in prispevkov; Simpozij o dr. Pavletu Zablatniku


Jurić-Pahor, Marija

Kulture spominjanja. Nemčija, Italija in Japonska po letu 1945


Komac, Miran and Medvešek, Mojca

Kakšna naj bi bila integracijska politika? : o rezultatih projekta Percepcije slovenske integracijske politike


Medica, Karmen

Slovenci v hrvaški Istri od Unije Slovencev za županijo istrsko do prvega organiziranega društva Slovencev v hrvaški Istri


Medvešek, Mojca

Dejavniki ohranjanja ali opuščanja elementov etnične identitete v medgeneracijski kontinuiteti na narodno mešanih območjih ob slovenski meji


Novak-Lukanovič, Sonja and Munda Hirnök, Katalin and Jesih, Boris and Verdenik, Ivan and Vodopivec, Nika

Percepcija kulturne in jezikovne raznolikosti v dveh obmejnih mestih – primer Nova Gorica (SI) – Gorica (IT) : predstavitev izbranih rezultatov raziskave (študija primera)


Tomažin, Martin

Uskoško prebivalstvo v belokrajnskih vaseh Bojanci, Marindol, Miliči, Paunoviči


Zupančič, Jernej

Etnična sestava prebivalstva in medetnični odnosi v Velenju


Žagar, Mitja

Koncepti, modeli in mehanizmi političnega predstavljanja narodnih manjšin in politike integracije


Bugarski, Stevan

Srbi u Temišvaru