Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Pahor, Milan

Il fascismo e il martirio delle minoranze


Rošer, Irena

Kraj bivanja in socialna struktura Slovencev v Bosni in Hercegovini po podatkih ljudskega štetja iz let 1921 in 1948


Novak-Lukanovič, Sonja

Stališča do jezikovne raznolikosti na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji


Hermanik, Klaus-Jürgen

Small autochthonous ethnic groups and the multicultural model of civil society


PREDLOG novega statuta avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine


Brezigar, Bojan

Linguistic diversity, minority languages and minorities in the new EU constitutional treaty


Brezigar, Sara

Politike promocije manjšinskih jezikov : primer pridobivanja znanja slovenskega jezika na Tržaškem in Goriškem


Ingrao, Charles W.

Razumevanje etničnih konfliktov v Srednji Evropi


Jurić-Pahor, Marija

Neizgubljivi čas : travma fašizma in nacionalsocializma v luči nuje po “obdobju latence” in transgeneracijske transmisije


Klemenčič, Matjaž and Zupančič, Jernej

Primerjava družbenega in prostorskega razvoja madžarske in italijanske manjšine v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji v obdobju po razpadu Jugoslavije


Klemenčič, Vladimir

Ob 30-letnici Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu


Kühl, Jørgen

National minorities and cross-border cooperation between Denmark and Germany


Malle, Avguštin

Julia Prikoszovits: Volksgruppenförderung in Österreich. Ein Mittel zum Zweck? Eine Normative und empirische Exploration


Malle, Avguštin and Sima, Valentin

Vermögensentzug, Rückstellung und Entschädigung am Beispiel von Angehörigen der slowenischen Minderheit, ihrer Verbände und Organisationen