Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Mohos, Mária

Changes in public administration along the Hungarian-Slovenian border in the 20th century


Munda Hirnök, Katalin

Organiziranost, mediji in stiki Slovencev v Szombathelyu/Sombotelu


Novak-Lukanovič, Sonja

Stališče prebivalcev narodno mešanih območij v Sloveniji do učenja jezika večine in manjšine


Reiterer, Albert F.

The Slovene language in Carinthia – symbolic bilingualism


Starman, Hannah

“Etnična demokracija”: struktura našosti in tujstva v Izraelu


Stergar, Janez

Avguštin Malle – šestdesetletnik


Stergar, Janez

Obisk Koroške v času “vojne za krajevne napise” (Ortstafelkrieg, Ortstafelsturm) oktobra 1972


Zupančič, Jernej

Čezmejne dnevne delovne migracije v slovenskem obmejnem prostoru


Klemenčič, Matjaž, Žagar, Mitja

The Former Yugoslavia’s diverse peoples. A reference sourcebook


Žagar, Mitja

Profesorju Ottu Feinsteinu (1930-2003) v slovo


Klopčič, Vera and Vilhar, Nada

Okrogla miza “Svetovni dan Romov v Ljubljani/projekti za izboljšanje položaja Romov in predstavitev kulturnih dosežkov romske skupnosti v Sloveniji” : Ljubljana, 3. april 2003


Komac, Miran

Varstvo “novih” narodnih skupnosti v Sloveniji


Kovács, Attila

Številčni razvoj Slovencev na Madžarskem v luči zgodovinskih dogodkov in pričevanj anketirancev v Sombotelu


Krivokapić, Boris

Zaštita manjina putem bilateralnih međunarodnih sporazuma


Kurinčič Mikuž, Sonja

Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2002


Malle, Avguštin

V mreži tajnih služb. Realnost vsakdana političnih sistemov v Avstriji