Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Jurić-Pahor, Marija

Prispevek k semantiki “Nekropole”


Jurić-Pahor, Marija

Elka Tchenokoshewa: Čisto in pomešano : nemško časopisje o drugih in drugačnosti na primeru lužiških Srbov


Klemenčič, Matjaž

Prostovoljne in prisilne migracije kot orodje spreminjanja etnične strukture na območju držav naslednic nekdanje Jugoslavije


Klemenčič, Matjaž

Manjšinski jeziki med šolo in vsakdanjim življenjem : Padriče, 23. 9. 2000


Klopčič, Vera

Romi – evropska manjšina


Kovács, Attila

Narodnostna politika na Madžarskem v 20. stoletju


Kristen, Samo

Nekaj pogledov na vprašanje nadaljnje veljavnosti Avstrijske državne pogodbe in slovenskega nasledstva statusa sopodpisnice pogodbe


Malle, Avguštin

Slovenska koroška duhovščina in narodno vprašanje 1920-1932


Medved, Felicita

Politika migracij in azila v transgresiji Evropske unije


Mejak, Renata

Raba jezika in modna izbira imen


Pleterski, Janko

75 let Inštituta za narodnostna vprašanja


Polzer-Srienz, Mirjam

Reprezentacija in participacija etničnih skupin v zakonodajnih organih


Zupančič, Jernej

Slovenci na Madžarskem


Žagar, Mitja

Tretja mednarodna znanstvena konferenca o ustavnem, pravnem in političnem urejanju in upravljanju medetničnih odnosov in konfliktov : Ljubljana, 8. – 10. 12. 2000


Žagar, Mitja

Ali je možno razkleniti začaran krog? : strategije in koncepti za upravljanje in razreševanje etničnih konfliktov


Jurič Pahor, Marija

Marija Jurić Pahor: Narod, identiteta, spol


Brezigar, Bojan

Avstrija pod drobnogledom? Saj ni res…


Mejak, Renata

Medčasovna analiza pogledov Lendavčanov na sosednjo Madžarsko


de Varennes, Fernand

Pravice jezikovnih manjšin z vidika mednarodnega prava


Jazbec, Branko

Osimo pred sukcesijo in po njej


Jelinčič, Klemen

Self-determination and the Inuit