Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Medvešek, Mojca

Primerjava percepcij slovenske in madžarske narodne skupnosti o položaju manjšine v Prekmurju in Porabju


Mejak, Renata

Medčasovna analiza čezmejnih stikov Lendavčanov s sosednjo Madžarsko


Guy, Lazar

Narodna identiteta odraslih z vidika odnosa do manjšin


Munda Hirnök, Katalin

Slovenci na Madžarskem ob koncu 90-ih let


Oraže, Hildegard

Med samouveljavljanjem in umikanjem


Reiterer, Albert F.

Who belongs to “us”? : the politics of citizenship – a nodal point of democratic legitimacy: ethnos as demos


Stergar, Janez

Stodesetletnica rojstva in dvajsetletnica smrti dr. Lava Čermelja (1889-1980)


Szabó, Ildikó and Lannert, Judit and Örkény, Antal

East of West, West of East : the value orientations of hungarian secondary school students in the mirror of an empirical survey


Žnidaršič, Tatjana and Žagar, Mitja

Intervju z dr. Vanekom Šiftarjem


Vilhar, Nada

Predstavitve zbornika “Izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi – izziv za manjšinsko pravo”


Volk, Sandi

O zakonskem urejanju položaja istrskih in dalmatinskih beguncev v Italiji 1945-1963


Zavratnik, Simona

O proučevanju slovensko-hrvaškega obmejnega prostora: definiranje in konceptualni nastavki


Zupančič, Jernej

Političnogeografske razsežnosti “nemškega” vprašanja v Evropi


Žagar, Mitja

Nekaj misli o manjšinskem nacionalizmu: jugovzhodna Evropa


Vsebinske usmeritve znanstveno-raziskovalnega dela na Inštitutu za narodnostna vprašanja: stanje in perspektive : predstavitev gradiva in razprave na 7., razširjeni seji Upravnega odbora Inštituta za narodnostna vprašanja dne 06. 01. 1999


Določila za zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin : zakon objavljen v uradnem listu Republike Italije 20. decembra 1999, štev. 297


Bešter, Romana

Zaščita manjšin v Zvezni republiki Nemčiji


Brezigar, Bojan

Okvirni zakon za zaščito jezikovnih manjšin v Italiji


Kržišnik Bukić, Vera

Slovensko-hrvaški obmejni prostor: življenje ob meji


Čurin-Radovič, Suzana

Program varovanja posebnih kulturnih pravic v Republiki Sloveniji od zametkov do leta 1999


Golob, Stanka

Etnični pluralizem in medsebojni odnosi med dijaki na Srednji upravno administrativni šoli


Klemenčič, Matjaž

Med Koroško in Združenimi državami


Jurić-Pahor, Marija

Civilizacija in nasilje


Klopčič, Vera

Report from the round table about position of Roma in Slovenia and Austria : project about Roma in Slovenia and Austria, Ljubljana, 8th and 9th april 1999


Kurinčič Mikuž, Sonja and Lazić, Marinka

Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 1998


Marušič, Branko

Stoletnica dr. Iva Juvančiča