Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Zavratnik, Simona

“Manjšina-večina-matica”: podobe istovetnosti in tujosti : (med Slovenci na avstrijskem Koroškem)


Zupančič, Jernej

Identiteta je merljiva. Prispevek k metodologiji proučevanja etnične identitete


Zupančič, Jernej

O Geografskem atlasu Slovenije


Žagar, Mitja

Kulturna dejavnost italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji : opredelitve, načela, cilji in strategije slovenske manjšinske kulturne politike


Kurinčič Mikuž, Sonja, Lazić, Marinka

Bibliografija sodelavcev INV 1997


Cordell, Karl

Constitutional protection, education and the preservation of identity: the German minority in Poland today


Kaiser, Astrid

Bildung für die Menschenrechte


Klemenčič, Matjaž

Župnik Jurij Trunk in prva svetovna vojna


Klopčič, Vera

Svet Evrope in narodne manjšine


Kosin, Marko

Slovenska manjšina v slovensko-italijanskih odnosih : (kronološki pregled za obdobje od osamosvojitve 1991 do konca 1995)


Kržišnik-Bukić, Vera

Slovenci na Hrvaškem in slovensko narodno vprašanje


Larcher, Dietmar

Enjoying the tower of Babilon : the role of minorities in a globalized world


Medica, Karmen

Sociološki prikaz jezikovne podobe Istre


Medved, Felicita

Razprava o multikulturalizmu in individualnih človekovih pravicah


Neumann, Iver

Towards a new story of the European self. An interview with dr. Iver Neumann


Reiterer, Albert F.

Ethnicity as a life – world : a phenomenological approach to a theory of ethnic identity


Mejak, Renata

Pogledi prebivalcev Monoštra na sosednjo Slovenijo


Šumi, Irena

“…ker živimo na tromeji”: poznavanje, vrednotenje in raba slovenskih kodov pri starših otrok – slušateljev zasebnega pouka slovenščine v Kanalski dolini


Wakounig, Vladimir

Manjšinsko šolstvo na Koroškem : trendi – vprašanja – perspektive