Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Deklaracija Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti o udeležbi narodnih skupnosti pri javnem življenju, sprejeta na 2.kongresu v Porečah (Avstrija) od 7. do 11. maja 1997


Instrument SEP za zaščito pravic manjšin


Sklepi skupščine Republike Slovenije


Spomenica avstrijskih narodnih skupnosti avstrisjki zvezni vladi in državnemu zboru


Sporazum o sodelovanju med INV in Institutom za migracije i narodnosti iz Zagreba


Klopčič, Vera

Uvod


Komac, Miran

Srbska skupnost v Sloveniji : statistična slika


Bučar, Bojko

The emergence of new states, borders and minorities


Gärtner, Heinz

State, nation and security in Central Europe: democratic states without nations


Klopčič, Vera

Ureditev medetničnih odnosov in statusa narodnih manjšin v Sloveniji in v odnosih s sosednjimi državami


Klopčič, Vera and Polzer, Miroslav

Poročilo o avstrijsko – slovenskem znanstvenem srečanju Izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi – izziv za manjšinsko pravo (Murska Sobota, 11. in 12. aprila 1997)


Kržišnik-Bukić, Vera

Legal trials in Yugoslavia, particularly in Slovenia, in the aftermath of the second world war


Kurinčič Mikuž, Sonja and Lazić, Marinka

Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leti 1995 in 1996


Medica, Karmen

Vloga časopisov, ki jih izdaja založba EDIT, med italijansko manjšino v slovenski Istri


Medica, Karmen

Znanstveno srečanje “Hrvati v Sloveniji”, Zagreb, 20.-21.6.1996


Medved, Felicita

Preživetje in multikulturalizem : politično-geografski dualizem Kanade in Quebeca


Mejak, Renata

O teoriji in praksi pozitivne diskriminacije


Novak-Lukanovič, Sonja

Manjšine v prostoru Alpe-Jadran in čezmejno sodelovanje : predstavitev projekta


Orbanić, Srđa

Recenzija knjige: “Balkan u plamenu”


Šumi, Irena

In memoriam: Darko Bratina 1942-1997


Zavratnik Zimic, Simona

Sarajevska Zora Cankarjeva : analiza besedil


Zupančič, Jernej

Koliko je Slovencev v Avstriji?


Žagar, Mitja

Mednarodna konferenca “Urejanje, upravljanje in spremljanje medetničnih odnosov in konfliktov: zgodnje odkrivanje in nevojaško preprečevanje etničnih konfliktov z ustavnimi, pravnimi, političnimi in družbenimi dejavnostmi na nacionalni in mednarodni ravni” : poročilo o drugi mednarodni znanstveni konferenci o ustavnem, pravnem in političnem urejanju in upravljanju medetničnih odnosov in konfliktov (Ljubljana, 6.-8. november 1997)


Žagar, Mitja

Rešitev, ki je postala problem : nacionalne države in večetnična realnost