Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Zemljič, Andrea

Strategije etnične razprave na območju Radgone od iztekajočega se 19.stoletja do 1920


Žagar, Mitja

Constitutions in multi-ethnic reality


Žagar, Mitja

Nekaj hipotez o kvadraturi kroga: ustava SFRJ in proces osamosvajanja Republike Slovenije : (etnična dimenzija osamosvajanja Slovenije)


Evropska listina za jezike regij ali manjšin


Okvirna konvencija za zaščito narodnih manjšin


Szabó, Ildikó

Socializacijski procesi med Madžari v Prekmurju


Eriksen, Thomas Hylland

What is happening to the concept of ethnicity?


Jazbec, Branko

Čezmejno gospodarsko povezovanje in integracija ob italijansko-slovenski meji skozi izkustvo Slovencev v Italiji


Klopčič, Vera

Okvirna konvencija Sveta Evrope za zaščito narodnih manjšin


Komac, Miran

Slovenska manjšina na Goriškem


Kristan, Ivan

Constitutional position of the autochthonous ethnic minorities in Slovenia


Kržišnik-Bukić, Vera

Okvirni pregled poteka, vzrokov in pomena izseljevanja Slovencev na Hrvaško


Lazić, Marinka

Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 1994


Lenhardt, Gero

“Etnična identiteta” in družbena racionalizacija


Medved, Felicita

A path towards the cartography of Slovene national identity


Mejak, Renata

Nekateri elementi percepcij Lendavčanov o sosednji Madžarski : (prikaz delnih raziskovalnih izsledkov)


Munda Hirnök, Katalin

Spremljanje medijev v Monoštru


Nećak Lük, Albina

Jezik in etnična pripadnost v Porabju


Pan, Christoph

Stato di realizzazione di un diritto europeo delle minoranze nazionali


Promitzer, Christian

Ideal “čistega narodnega telesa”, kronologija izginotja


Steinicke, Ernst, Zupančič, Jernej

Koroški Slovenci v luči sodobnih prostorskih, socialnih in etničnih procesov


Thurner, Erika

Zur Rechtlichen und Gesellschaftlichen Situation von Sinti/Roma (“Zigeunern”) in Österreich