Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Žugel, Jasna

Integracija romske skupnosti v slovensko družbo – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991


Gradivo


Kotar, Mojca

Informacija o položaju romov v občini Grosuplje


Informacija o položaju romov v občini Kočevje


Položaj Romov in reševanje romske problematike v občini Lendava


Smerdu, Franc

Družbeno-ekonomski položaj Romov v občini Novo Mesto (problematika zaposlovanja Romov)


Romska problematika v občini Ribnica


Informacija o položaju Romov v občini Trebnje


Liegeois, Jean-Pierre

Gypsies and Travellers


Document of the Copenhagen meeting of the Conference of the Human Dimension of the conference on security and co-operation in Europe, article 40


Charter of Paris for a New Europa, selected articles


Draft European charter for regional or minority languages


Kočevar, Lidija

Informacija o položaju Romov v občini Murska Sobota, socialno-demografski vidik romske problematike


Krašovec, Nada

Romska problematika v občini Metlika


Jelenič, Antonija

Romska problematika v občini Črnomelj


Rozman, Vlado

Romi – tisočletja živimo na slovenski zemlji in tu bomo tudi ostali


Šajnović, Rajko

Kratko poročilo s kongresa o romih v Kolnu


Stanič-Igličar, Hedvika

Reševanje problematike Romov v okviru socialnega skrbstva


Škof, Vladka

Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v osnovnih šolah v Republiki Sloveniji


Štrukelj, Pavla

Etnološke raziskave romske populacije v Republiki Sloveniji – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991


Tancer, Mladen

Pomanjkljiva jezikovna kultura otrok Romov zmanjšuje njihovo šolsko uspešnost – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991


Zadravec, Jože

Demografska in socialna podoba Romov v Sloveniji – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991


Feher, Jože

Uspostabljanje romskih otrok na narodnostno mešanem območju občine Lendava – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991


Klinar, Peter

Romi med revščino in etnično deprivilegiranostjo – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991


Klopčič, Vera

Pravni položaj Romov


Levičnik, Irena

Predšolska vzgoja romskih otrok v naši republiki / Irena Levičnik. – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991.


Mejak, Renata

O nekaterih problemih Romov na Madžarskem / Renata Mejak. – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991


Šajnović, Rajko

Ureditev statusa romov kot narodnosti – osnutek amandmaja k ustavi Republike Slovenije