Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Stergar, Janez

Narodnostna problematika v osnovnošolskih učbenikih spoznavanja družbe in zemljepisa v SR Sloveniji


Lazić, Marinka

Bibliografije in biografije delavcev INV v letu 1987


Penko, Natlačen, Metka

Udeležba delavcev INV na domačih in tujih mednarodnih znanstvenih sestankih in obiski na INV v letu 1987


Gostinčar Cerar, Meta

Izbor na novo pridobljenih knjig v knjižnjici INV


Komac, Miran, Venossi, Salvatore

Kanalska dolina


Tichy, Heinz

The Basic Principles of the European Rights of Ethnic Groups and the European Nationalities Congress in Geneva 1985


Devetak, Silvo

Pravice (in dolžnosti) manjšin v večkulturnih družbah


Wolfe H., James

John C. Calhoun and the concurrent majority


Drobiževa, Leokadija

Živimo v mnogonacionalni državi


Šumi, Irena

Nekateri vidiki povojnega položaja ameriških staroselcev v ZDA


Ratti, Remmigio

Širjenje tehnološkega razvoja na obmejnem prostoru


Klemenčič, Vladimir

Državna meja na območju SR Slovenije in obmejna območja kot geografski fenomen


Medica, Karmen

Socialno demografske značilnosti slovenske Istre po letu 1945


Vilhar, Nada

Socialno ekonomski procesi na narodnostno mešanem območju v Prekmurju v okviru regionalnega razvoja Pomurja


Novak Lukanovič, Sonja

Dvojezična osnovna šola v Prekmurju: Kam in kako potem?


Mejak, Renata

Slovenska narodnost v Porabju – položaj, problemi, možnosti vzgoje in izobraževanja


Clavora, Ferrucio

Osvoboditev – novo ime za razvoj


Komac, Miran

Rezija/Resia. Zapis o ljudeh na zahodnem obrobju slovenskega etničnega ozemlja


Jesih, Boris

Pogled v socialno strukturo Koroških slovencev


Jurič, Marija

Implikacije večinsko-manjšinske problematike na Koroškem glede na specifičnosti po spolu


Kristen, Samo

Trst spomladi 1945 v luči italijanskih pričevanj


Klopčič, Vera

Jugoslovanstvo in “jugoslovanstvo” – pristopi v aktualni strokovni publicistiki