Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Bebler, Aleš

Die Stellung der nationalen Minderheiten in Jugoslawien


Jeri, Janko

Tržaško vprašanje od aprila 1948 do maja 1952


Markovič, Milan

Ujedinjene nacije i problem zaštite manjina u okviru ljudskih prava


Juvančič, Ivo

Pojav italijanskega iredentizma In vprašanje asimilacije


Sušjan, Ante

Maloobmejni promet med Jugoslavijo in Italijo in njegova realizacija