Blog

Od leta 1960 Inštitut za narodnostna vprašanja izdaja revijo Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja, ki objavlja širok nabor znanstvenih prispevkov s področja etničnih študij, posebno pozornost pa posveča temam iz t.i. alpsko-jadransko-panonskega prostora. Pri njenem uredniškem odboru sodelujejo številni ugledni strokovnjaki in vrhunski znanstveniki, kot npr. znameniti avtor na področju multikulturalizma prof. William Kymlicka, posebni poročevalec Združenih narodov za manjšinska vprašanja prof. Fernand de Varennes, svetovna avtoriteta na področju jezikovnih politik prof. Colin Williams in številni drugi.

Arhiv

Prebrskajte prejšnje številke. Izberite glede na avtorja, leto ali ključne besede.

VABILO K ODDAJI PRISPEVKOV

Pri reviji Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja, vas vabimo k oddaji znanstvenih prispevkov s področja etničnih študij, študij nacionalizma, migracij in multikulturalizma, varstva narodnih, jezikovnih in verskih manjšin in sorodnih tem. Posebej nas zanimajo prispevki po etničnih in narodnih manjšinah v t. i. alpsko-jadransko-panonskem prostoru in primerjalne študije, ki se deloma ali v celoti nanašajo na ta prostor.

Vse prispevke anonimno pregledata dva recenzenta.

Rok za oddajo za junijsko, številko 88: 15. februar 2022.

Image

Povabilo k branju

Vabimo Vas k branju izpostavljenega članka New Speakers in the Context of the Minority Languages in Europe and the Revitalisation Efforts, Leoš Šatava.          

Do nedavnega so se (socio)lingvistične raziskave osredotočale pretežno na revitalizacijo domačih govorcev. Za razliko od tega se ta prispevek osredotoča na nove govorce kot dandanes relevantni socio-lingvistični fenomen in na postvernakularne jezike ali ksenolekte tvorjene na tej osnovi. Prispevek razišče definicije novih govorcev in povezane terminologije. Še več, obravnava tipologijo postvernakularnih jezikov preko vprašanj avtentifikacije in legitimacije na eni strani ter možnosti integracije obeh skupin uporabnikov. Orisani so tudi izgledi prihodnjega razvoja. Mikro študije primera o stanju novih govorcev so bile komparativno opravljene v treh manjših vernakularjih Srednje Evrope (Lužiški, Wilamowiški in Huncokáro-nemški).
RiG 82_07_satava