Issues - Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies

Barbara Baloh, Silva Bratož

Refleksija vloge učitelja v čezmejnem prostoru

DOI: 10.36144/RiG83.dec19.5-19


Maja Mezgec

Cross-Border Higher Education for Primary School Teachers: The Case at the Italo-Slovene Border

DOI: 10.36144/RiG83.dec19.21-34


Matejka Grgič

Manjšinski jeziki med Italijo in Slovenijo – zakaj potrebujemo čezmejno šolstvo?

DOI: 10.36144/RiG83.dec19.35-50


Sara Brezigar, Sofija Zver

Priprava učnih gradiv za poučevanje slovenščine v Furlaniji – Julijski krajini: študija primera in razvojne možnosti

DOI: 10.36144/RiG83.dec19.51-66


Maja Melinc Mlekuž

Sporazumevalna zmožnost v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji

DOI: 10.36144/RiG83.dec19.67-82


Ana Toroš

Teaching Minority Literature: the Case of Trieste

DOI: 10.36144/RiG83.dec19.83-93